Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

Dzisiaj myśląc o niej, odnoszę wrażenie, jakby narastał w niej jakiś ledwo wyczuwalny lęk, że nieuchronnie zbliża się koniec. Nigdy mnie jednak nie spytała, co z nami będzie, jakby wiedziała, że nie ma na takie pytanie odpowiedzi, że przyszłości nikt nikomu nie może obiecać.
— Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie
Reposted fromgatheringstorm gatheringstorm viaIntegrum Integrum

July 10 2015

Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk

July 03 2015

Obgaduj mnie częściej. :) 
— Nie lubię mieć zimnych uszu.
balonik
Reposted frommajkey majkey viaitswitkobitch itswitkobitch

"Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą."

— ~ J. Twardowski
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaAlwaysMe AlwaysMe

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

— wyrwanezkontekstu.pl
Reposted frompingwineq pingwineq vianiezwykla niezwykla
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viagoodtime goodtime
2397 fb2d
6034 1dcb 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaameliabjorn ameliabjorn
Jedyne życie, jakie chcę, to życie z Tobą.
— Maya Banks
8855 d2d2

June 23 2015

4378 08f4 500
Reposted frombatterydies batterydies viapuddding puddding
Każdy normalny człowiek od czasu do czasu ma ochotę kogoś zabić.
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley viaszokolatte szokolatte
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszokolatte szokolatte
9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viapuddding puddding
5498 0b88
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viakonwalia konwalia
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viaszokolatte szokolatte
W swojej głowie mam tylko jedno. Chce Cię zobaczyć. Zobaczę Cię na pewno.
Reposted fromhighdesire highdesire via100suns 100suns

June 22 2015

2086 4585 500
Reposted fromdouble double vianastypsychotic nastypsychotic
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaKaroDred KaroDred
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl